Investujeme do udržateľnej energie,
ide o našu budúcnosť

Arrow down

Náš príbeh

 • 2008

  Vznik EG a PV a WEST

 • 2012

  Vstup do Fínska a projekty POSIO / MUNTILA / DEVELOPMENT

 • 2013

  Vstup na EU trh a projekty BIOENERGO / VOIVOZI

 • 2019

  USA a Ázia KALIFORNIA / ČÍNA

Vplyv svetovej finančnej krízy postihol eurozónu v roku 2008. Rast cien ropy a energií mal v tom čase negatívny dopad na európsky priemysel, ktorého existencia sa zakladala výlučne na importe fosílnych palív. V rámci vtedajších členských štátov Európskej únie sa otvorila otázka dostupných možností využitia alternatívnych zdrojov energie. Tie sa stali predmetom podnikania spoločnosti E-Group, a.s., ktorá expandovala zo slovenského trhu na európsky i svetové energetické trhy.

E-Group, a.s. vznikla v roku 2008 v Bratislave ako poradenská spoločnosť v energo sektore. Jej inžinieri začali pracovať na konceptoch energetických projektov zameraných na výrobu a dodávku zelenej elektriny vo vybraných regiónoch Slovenska.

V roku 2009 sa začali realizovať prvé projekty a to výstavbou fotovoltických elektrární. E-Group, a.s. bola už v roku 2012 spoľahlivým partnerom v mnohých projektoch, ktoré boli založené na výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Tým sa začala napĺňať aj Európska stratégia hľadania možností výroby zelenej energie. Keďže spoločnosť prostredníctvom svojich dcérskych spoločností stála pri výstavbe energetických systémov, jej odborný personál paralelne skúmal a analyzoval efektivitu výroby, prevádzky a distribúcie. Tieto cenné poznatky sa stali súčasťou poradenských služieb a neustále inovujúcich sa projektov, ktoré E-Group, a.s. realizovala alebo dodávala.

V roku 2012 naša skupina participovala na spustení prevádzky kogeneračného zdroja Bratislava WEST, ktorý okrem tepla pre Bratislavčanov vyrába až do súčasnosti ekologickým spôsobom elektrickú energiu. Kogenerácia je najúčinnejšia premena energie na elektrinu a teplo, ktorú spoločnosť úspešne realizovala aj v zahraničných projektoch. Vyrobené teplo takýmto procesom je pre odberateľov lacnejšie a kvôli vysokej účinnosti patrí medzi podporované zdroje energie.

V roku 2014 spoločnosť E-Group, a.s. pokračovala v expanzii na európsky trh. Kúpou zahraničnej spoločnosti sa stala prvým slovenským investorom v energetike vo Fínsku. Výstavbou veternej elektrárne v meste Posio v južnom Laponsku o výkone 23.1 MW, zásobuje od roku 2016 fínsku distribučnú sieť elektrickou energiou.

Od roku 2014 E-Group, a.s. so svojimi energetickými projektmi cielene expanduje na zahraničné trhy. Po úspešne realizovanom energetickom projekte vo Fínsku, spoločnosť intenzívne rozširovala svoje portfólio realizovaných projektov do Rumunska, Česka a ďalších štátov únie. Jeden z najvýraznejších ekologických projektov na území Vyšehradskej skupiny bola investícia v Českej republike, konkrétne do ekologickej výroby lisovaných olejov.

K dnešnému dňu má E-Group, a.s. priekopnícke skúsenosti s realizáciou projektov, ktoré sa týkajú získavania energie zo slnka, veterných elektrární, ale aj využitia biomasy a bioplynu.

V súčasnosti E-Group, a.s. realizuje svoju obchodnú expanziu aj na trhy mimo Európskej únie. Od roku 2015 intenzívne sleduje vývoj na zahraničných finančných trhoch a svoj potenciál vidí v rozmáhajúcich sa ekonomikách Ázijských tigrov. Zároveň rokuje s výrobcami energií z obnoviteľných zdrojov na americkom kontinente.

Stratégia spoločnosti

Investičná stratégia spoločnosti E-Group, a.s. je dlhodobo zameraná na projekty, ktoré inovatívnym spôsobom zvyšujú efektivitu výroby a distribúciu energií z obnoviteľných zdrojov v rámci celej Európy.

E-Group aktívne vyhľadáva investičné príležitosti v energetike, ich zhodnotenie, nastavenie, realizovanie a prevádzkovanie tak, aby prinášali pridanú hodnotu pre spotrebiteľov, investorov a spoločnosť.

Projektový cyklus spoločnosti

E-Group, a.s. je zainvolvovaná do každej fázy projektového cyklu. Buď začína procesom prípravy projektu v rámci našich štruktúr, alebo jeho akvizíciou v rôznom štádiu developmentu. Pri projektovaní a realizácii sa opierame o praxou overený dodávateľský reťazec s využitím najmodernejších a overených technológií, ktorých efektivitu a spoľahlivosť máme overenú z početných realizácií v minulosti.

Naša úspešná realizácia nadnárodných projektov je dôkazom toho , že naši inžinieri a odborný personál má potrebné schopnosti a znalosti k ich realizácii. Dohliadame priamo na lokalitu realizácie prác a vieme zaručiť, že každý jeden komponent je správne nainštalovaný s dôrazom na bezpečnosť a dodržanie časového harmonogramu.

Záverečná fáza každého cyklu prejde procesom M&A v závislosti od obchodnej stratégie.

Operation Asset transfer Development Supply chain Financing Construction

Projekty

Na Slovensku sa E-Group podieľal na inštalácii viac ako 10% výrobnej kapacity fotovoltických elektrárnií
Slovensko je pre skupinu E-Group vo výrobe elektrickej energie zo slnka priekopníckou krajinou. Inovatívne technológie, ktoré sa ,osvedčili na domácom trhu, sú inštalované rádovo v desiatkach európskych projektov, ktorých prioritou je vyťažiť zo slnka čo najviac MW elektrickej energie. Na území Slovenska vyprodukujú fotovoltické systémy viac než 543 MW elektrickej energie.

Rumunský projekt produkuje až 7000 MWh elektriny ročne
Od roku 2013 je fotovoltická elektráreň blízko obce Voivozi v Rumunsku dôkazom toho, že ročná bilancia dodávky elektrickej energie do siete dokáže byť stabilná. Elektráreň v priemere dodá až 7000 MWh, čím projekt prekročil všetky očakávania. Lokalita bola vybraná na základe štúdie, ktorá sa zamerala na najväčší počet slnečných dní v rámci Rumunska, ktoré ponúka viaceré lukratívne oblasti pre výstavbu fotovoltických elektrárni. Aj so špecifikami tohto trhu, spoločný projekt efektívne produkuje elektrickú energiu pre rumunské domácnosti.

Sila vetra vykuruje vo Fínsku viac ako 5300 domácností
V blízkosti fínskeho Posio v Laponsku je situovaná moderná veterná elektráreň, ktorá je zložená zo 7 veterných turbín s celkovým inštalovaným výkonom 23,1 MW. Fínsky trh s obnoviteľnými zdrojmi energie je jeden za najkonkurenčnejších v rámci Európskej únie. Krajina má na stálu prevádzku týchto zariadení ideálne podmienky a zároveň aj jeden z najväčších záväzkov na ich realizáciu. Fínsku sa podarilo naplniť záväzok a v roku 2020 vyrábalo až 38 % energie práve z obnoviteľných zdrojov. Investície E-Group a. s. do veterných elektrárni vo Fínsku sú súčasťou tohto nadčasového energetického projektu, ktorý je vzorom pre ostatné členské štáty, ako odbremeniť hospodárstvo krajín od tradičných spôsobov zanechávajúcich uhlíkovú stopu.

„Výstavbou veternej elektrárne úspešne završujeme prvú fázu nášho vstupu na fínsky energetický trh. Jeho potenciál je veľký, ale adekvátne silná je aj konkurencia, preto ma nesmierne teší, že sme sa v takomto náročnom prostredí dokázali ako prvá slovenská spoločnosť presadiť. Zásluhu na tom má aj naše veľvyslanectvo, ktoré ponúka slovenským firmám kvalitné poradenstvo ako vstúpiť na fínsky trh,“ uviedol v tom čase generálny riaditeľ E-Group, a.s. Anton Bielik.

Fínsky projekt Muntila sa dokončil vďaka finančnej injekcii skupiny E-Group
V roku 2015 skupina E-Group prevzala od fínskeho partnera projekt výstavby troch veterných turbín s inštalovanou kapacitou do 10 MW. Po dokončení povoľovacieho procesu a schválení rozhodnutia o pridelení subvencií fínskymi úradmi v roku 2016 prešiel projekt veternej farmy úspešným M&A procesom, a transakcia bola úspešne dokončená v roku 2017.

E-Group pokračuje na príprave rozpracovaných veterných projektov vo Fínsku
E-Group aj naďalej rozvíja svoje aktivity na fínskom trhu a prostredníctvom projektových SPV úspešne zdevelopoval pri mestečkách Kausala a Suonenjoki ďalšie dva veterné projekty do stavu „ready-to-build“ o celkovej možnej inštalovanej kapacite blížiacej sa k 80 MW. Všetky povolenia na výstavbu boli postupne skompletované a vydané v rokoch 2021 a 2022. E-Group plánuje využiť v projektoch všetky svoje doterajšie odborné znalosti a skúsenosti, a v súčasnosti pripravuje projekty v rôznom štádiu developmentu na fínskom trhu s inštalovanou kapacitou prevyšujúcou 1 GW.

Vojna na Ukrajina zabrzdila expanziu spoločnosti aj u východného suseda
Spoločnosť E-Group v rámci akvizície nadobudla účasť v „ready-to-build“ projekte, ktorý je situovaný v blízkosti ukrajinského mesta Izmail. Úspešne vybudovaná a do prevádzky uvedená fotovoltická elektráreň o výkone 8 MW, mala byť vstupnou bránou na ukrajinský trh s atraktívnymi subvenciami v oblasti obnoviteľných zdrojov energií . Perspektívnu spoluprácu s domácim partnerom nezabrzdila ani pandémia COVID-19, ktorá rozkolísala európske trhy. Skupina sa podieľala na financovaní a manažovaní projektu. Vojna na Ukrajine ochromila expandujúci potenciál E-Groupu, ktorý plánoval v roku 2023 až 2025 rozšíriť investície do ďalších energetických projektov. V súčasnosti je kvôli vojne osud elektrárne neistý a investícia do energetických projektov odložená na neurčito.

E-Group úspešne expanduje na americkom trhu
E-Group sa tak plnohodnotne zapojil do developmentu pilotných projektov zameraných na výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v USA. Naši špecialisti pracujú na príprave projektu fotovoltickej elektrárne v štáte Kalifornia s celkovým inštalovaným výkonom 50 MW. Predpoklad dokončenia developmentu sa datuje na rok 2025 a predpokladané spustenie do prevádzky je plánované na rok 2026.