Investujeme do udržateľnej energie,
ide o našu budúcnosť

Arrow down

Skupina E-Group

Skupina E-Group je zoskupenie spoločností pôsobiacich najmä v oblasti investícií do energetiky. Pôsobíme hlavne v krajinách EÚ, na Ukrajine, ale nové projekty pripravujeme aj v USA.

Spoločnosti skupiny E-Group

V skupine E-Group, ktorá formuje fond E-Group Investments SICAV, a.s. a jeho podfondy, sú združené viaceré spoločnosti. Majetková účasť fondu v jednotlivých spoločnostiach je rôzna. V podfonde E-Group Mixed Investments sú spoločnosti rozdelené do nasledovných biznisových vetiev.

E-Group je v majoritnom vlastníctve zahraničného investičného fondu s premenlivým základným imaním E-Group Investments SICAV, a.s., ktorý je zapísaný Českou národnou bankou v Zozname investičných fondov a podlieha jej prísnym reguláciám.

Pôvodom slovenská investičná skupina svojimi podnikateľskými aktivitami expandovala na zahraničné trhy, ktoré ju priviedli na pražskú burzu. Štruktúru portfólia zastrešuje fond kvalifikovaných investorov E-Group Investments SICAV, a.s. Fond je subjektom verejného záujmu, pretože jeho účastnícke cenné papiere sú obchodovateľné na európskom regulovanom trhu. Akcie fondu môžu nadobúdať len kvalifikovaní investori v súlade s príslušným zákonom. Fond je zapísaný Českou národnou bankou v zozname fondov a podlieha reguláciám stanoveným ČNB.

Vzhľadom na to, že ide o subjekt verejného záujmu, ktorý podlieha reguláciám ČNB, štatutárnym orgánom fondu je TILLER investiční společnost a.s. Fond vytvára podfondy, z ktorých každý môže mať vlastnú investičnú stratégiu.

V našom prípade sú podfondami E-Group Mixed Investments a E-Group podfond Private Equity. Majoritným vlastníkom a zakladateľom fondu E-Group Investments SICAV, a.s. je Anton Bielik.

E-Group, a.s.
E-Group, a.s. vznikla v roku 2008 v Bratislave ako poradenská spoločnosť v energo sektore. Viac informácií
Pow-en a.s.
Spoločnosť Pow-en a.s. je obchodníkom na trhu s elektrinou a zemným plynom. Web spoločnosti
E-Group CZ
Holding a.s.
Spoločnosť E-Group CZ
Holding a.s. je nadnárodný fond, ktorý bol založený v roku 2017 v Prahe.

Ľudia

Ing. Anton Bielik

Investovanie v energetickom sektore má strategický význam, pretože rastúci dopyt po energiách vyžaduje nové technológie, ktoré svojim výkonom musia brať ohľad aj na životné prostredie.

Čítaj viac

Anton je kvalifikovaný vrcholný predstaviteľ exekutívy s viac ako štyridsaťročnými skúsenosťami v domácom a medzinárodnom obchode v oblasti energetiky. Má rozsiahlé znalosti a skúsenosti s rôznymi typmi platforiem na výrobu elektrickej energie a súvisiacich elektrických sietí. V ostatných rokoch sa podieľal na úspešnej realizácii viacerých energetických projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie v Európskej únii.

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. V minulosti pôsobil ako riaditeľ Bratislavskej teplárenskej, a.s., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. V súčasnosti je v pozícii generálneho riaditeľa spoločnosti E-Group, a.s.

Disponuje skúsenosťami s konštrukčne náročnými systémami, ktoré vyžadujú hlboké pochopenie rôznych typov elektrární a ich subsystémov na viacerých trhoch a v rôznych priemyselných odvetviach. Má dlhoročnú prax v oblasti transakcií a to vrátane fúzií a akvizícií, procesu due diligence, projektového financovania, riadenia rizík a rozhodovacieho procesu. Jeho kombinácia excelentných manažérskych schopností s charizmou tím lídra zaistila na všetkých úrovniach personálnych orgánov konzistentnosť pri všetkých realizáciách úspešných projektov, počnúc fázou rozvoja podnikania, cez akvizíciu/vývoj, výstavbu až po konečnú prevádzku, výrobu a predaj elektrickej energie.

Vo svojom voľnom čase vyhľadáva odbornú literatúru zameranú na inovatívne energetické zariadenia, ktoré by mali v budúcnosti komplexne nahradiť tradičnú výrobu energií.

Informácie

Na Slovensku sa E-Group podieľal na inštalácii viac ako 10% výrobnej kapacity fotovoltických elektrární.

Slovensko je pre skupinu E-Group vo výrobe elektrickej energie zo slnka priekopníckou krajinou. Inovatívne technológie, ktoré sa osvedčili na domácom trhu, sú inštalované rádovo v desiatkach európskych projektov, ktorých prioritou je vyťažiť zo slnka čo najviac MW elektrickej energie. Na území Slovenska vyprodukujú fotovoltické systémy viac než 543 MW elektrickej energie.