Štúdia realizovateľnosti

  • analýza trhu, dopytu a marketingovej stratégie
  • technické a technologické riešenie projektu
  • hodnotenie efektivity a udržateľnosti projektu
  • finančný plán, ľudské zdroje a dopad na životné prostredie
  • analýza rizík
  • príprava harmonogramu projektu