FINANCOVANIE PROJEKTOV

  • ohodnocovanie projektov a vypracovanie príslušných analýz
  • posudzovanie výnosov projektov a eliminácia rizík
  • tvorba rôznych modelov financovania projektov
  • financovanie