Stratégia

Stratégiou skupiny je vyhľadávať investičné príležitosti v energetike, zhodnotiť ich, nastaviť ich, realizovať a prevádzkovať, tak aby prinášali pridanú hodnotu pre spotrebiteľov a investorov. Po úspechu na domácom trhu má E-Group a.s. ambíciu uspieť aj v celoeurópskom meradle. V súčasnosti realizuje, alebo sa spolupodieľa na projektoch v ôsmich európskych krajinách.

Medzi základné piliere úspechu skupiny patrí spolupráca so špičkovými odborníkmi, preto v rámci svojej dlhodobej stratégie rozširuje svoj tím o medzinárodne uznávaných expertov z oblasti energetiky a manažmentu.

Skupina sa zameriava aj na vyhľadávanie mladých vedcov a talentov, ktorí v budúcnosti posilnia jej manažérske pozície.