E-GROUP, a.s.


Spoločnosť E-Group, a.s. vznikla v roku 2008. Počas piatich rokov svojej existencie sa vyprofilovala ako silná poradenská, investičná a realizačná skupina v rôznych oblastiach energetiky. Na začiatku jej úspechu stáli projekty z oblasti obnoviteľných zdrojov, postupne portfólio svojich služieb výrazne rozšírila.  Vďaka spolupráci so špičkovými domácimi aj zahraničnými expertmi patrí medzi najrýchlejšie rastúce slovenské firmy v oblasti energetiky. Ambíciou skupiny je naďalej expandovať ponúkaním komplexných strategických riešení v oblasti energetiky.
Medzi jej hlavné aktivity patrí:

  • zabezpečovanie odbornej a technickej podpory energetických projektov v štádiu prípravy a realizácie
  • dodávka zariadení pre elektroenergetiku
  • development projektov pre obnoviteľné zdroje
  • odpadové hospodárstvo
  • štúdia realizovateľnosti projektov
  • suchá fermentácia
  • bioplyn
  • obchodná činnosť v energetike

E-Group, a.s. pôsobí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. V súčasnosti realizuje, alebo sa spolupodieľa na viacerých projektoch v krajinách Európskej únie.