Tlačové správy

Tlačové správy

E-Group investuje do zahraničných projektov
100 miliónov EUR

V Bratislave, 11. decembra 2014 - E-Group, a.s. pokračuje v expanzii na zahraničné trhy. Do energetických projektov vo Fínsku, Nemecku a Poľsku investuje viac ako 100 miliónov eur. Spoločnosť tak napĺňa plán svojej rastovej stratégie. Prvá časť investície vo výške 40 miliónov eur je určená na výstavbu veterných elektrární v južnom Laponsku s celkovým objemom 23,2 MW. Ďalších 60 miliónov eur pôjde na nové energetické projekty v spomínaných krajinách európskej únie.

Výrazná expanzia E-Group, a.s. na zahraničné trhy začala vstupom na fínsky trh v máji tohto roka. Kúpou spoločnosti Posion Energia Oy odštartovala prvú fázu výstavby veternej elektrárne s výkonom 10 MW. Fínsky trh s obnoviteľnými zdrojmi energie je jeden za najkonkurenčnejších v EÚ. Krajina má na ne ideálne podmienky a zároveň aj jeden z najväčších záväzkov na ich realizáciu. V súlade so svojim záväzkom plánuje Fínsko do roku 2020 vyrábať až 38 % energie práve z obnoviteľných zdrojov. Súčasný stav inštalovanej veternej energie v krajine je približne 459 MW a do konca roka 2015 odhadujú experti jeho zvýšenie na 1000 MW. Podľa prepočtu na spomínaný záväzok by celková kapacita veternej energie mala vzrásť na 2500 MW inštalovaného výkonu.

Za rovnako dobré trhy na investície do veternej energie sú odborníkmi považované aj Nemecko a Poľsko. Čo sa týka Nemecka, to je známe svoji pozitívnym vzťahom k obnoviteľným zdrojom energie, keďže do roku 2022 chce zavrieť všetky svoje jadrové elektrárne. Podľa vládnych plánov sa bude súčasný stav 34250 MW inštalovaného výkonu veternej energie výrazne zvyšovať. Plány poľskej vlády na zvyšovanie svojich 3390 MW inštalovaného výkonu sú síce menej ambicióznejšie, ale aj tu je priestor na rast.

E-Group, a.s. patrí do podnikateľskej skupiny okolo Jozefa Brhela. Tá v tomto roku okrem spomínaných projektov zavŕšila investíciu do ekologickej výroby lisovaných olejov v ČR. V realitách bol v tomto roku pre skupinu najvýznamnejší akcionársky vstup do hotelu DoubleTree by Hilton v Bratislave. Okrem toho pôsobí aj na finančných trhoch, kde sa zameriava hlavne na rozvíjajúce sa ekonomiky Ázie.

 

E-Group je prvým slovenským investorom v energetike vo Fínsku

V Bratislave, 13. mája 2014 - E-Group, a.s. kúpila spoločnosť Posion Energia Oy a stala sa tak prvým slovenským investorom v energetike vo Fínsku. Cieľom transakcie je výstavba veternej elektrárne s výkonom 10 MW. Predpokladaná výška investície je 15 miliónov EUR. E-Group, a.s. plánuje vo Fínsku postupne realizovať viaceré projekty v oblasti energetiky.

Kúpou Posion Energia Oy a výstavbou veternej elektrárne úspešne završujeme prvú fázu nášho vstupu na fínsky energetický trh. Jeho potenciál je veľký, ale adekvátne silná je aj konkurencia, preto ma nesmierne teší, že sme sa v takomto náročnom prostredí dokázali ako prvá slovenská spoločnosť presadiť. Zásluhu na tom má aj naše veľvyslanectvo, ktoré ponúka slovenským firmám kvalitné poradenstvo ako vstúpiť na fínsky trh,“ uviedol generálny riaditeľ E-Group, a.s. Anton Bielik.

Výstavba veternej elektrárne v meste Posio v južnom Laponsku sa začne v júni 2014. Predpokladaný termín ukončenia stavby je jeseň 2015. S výkonom 10 MW bude elektráreň zásobovať fínsku distribučnú sieť elektrickej energie. E-Group, a.s. momentálne vo Fínsku rokuje aj o ďalších projektoch, ktoré chce realizovať v blízkej budúcnosti.

 

Bratislavu oficiálne vykuruje nový moderný zdroj

Bratislava, 18. októbra 2012 – Prvá rozvojová spoločnosť, a.s., dnes oficiálne spustila do komerčnej prevádzky nový Kogeneračný zdroj Bratislava WEST, ktorý okrem tepla pre Bratislavčanov vyrába ekologickým spôsobom aj elektrickú energiu, ktorú dodáva do siete. Najnovší zdroj tepla pre Bratislavu, Kogeneračný zdroj Bratislava WEST, bol dňa 18.10.2012 slávnostne uvedený do komerčnej prevádzky.

Teplom zásobuje domácnosti a inštitúcie v Dúbravke, Karlovej Vsi a Mlynskej doline. Zariadenie spĺňa najprísnejšie ekologické a environmentálne normy Európskej únie a funguje na báze plynových spaľovacích motorov, ktoré vyrábajú teplo a elektrickú energiu. „Garančné merania preukázali splnenie všetkých limitov podľa platných predpisov pre oblasť hluku aj emisií. Spoločná výroba tepla a elektrickej energie je momentálne najefektívnejším spôsobom využitia zemného plynu, ako primárneho zdroja energie,“ povedal Anton Bielik, predseda predstavenstva spoločnosti Prvá rozvojová spoločnosť. Kogeneračný zdroj Bratislava WEST má inštalovaný elektrický výkon 8,6 MWe a tepelný výkonom 9,4 MWt.. Piestové spaľovacie motory slúžia ako pohonné jednotky pre generátory elektrickej energie. Chladením bloku motorov a ich spalín sa odoberá teplo prostredníctvom obehovej vody a takto je dopravované do výrobného bloku teplárne a ďalej distribuované do systému centralizovaného zásobovania teplom v lokalite Bratislava Západ.